محوطه سازی ویلا

ویلا سازی ئ محوطه های مربوطه یکی از تخصص های اصلی گروه مهندسین جرس سازه می باشد که با تکیه بر سابقه طولانی و معماران برجسته توان ارائه طرح های متفاوت را خواهد داشت.

معماری داخلی ویلا و فضاهای کاربردی آنها نقش مهمی در استفاده بهتر ساکنان را خواهد داشت و چنانچه پارامترهای معماری مناسب با ویلا رعایت گردند، چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ زمان؛ می توان صرفه جویی قابل توجهی داشت.

بگارگیری فضای سبز بعنوان شاگله ی اصلی محوطه های ویلایی و عنصر آب، می توان طرح های بدیعی در این بخش به یادگار گذاشت.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :