بازسازی و نوسازی واحدهای فرهنگی

 

نوع نگرش افراد جامعه به ساختمان هایی با کارکرد فرهنگی، انواع متود خاصی از معماری را در این گروه از ساختمان ها جلب می کند.با بهره مندی از معماری ایرانی و طرح های معماران برجسته ، می توان بناهای فرهنگی را بصورت شناسنامه ای از فرهنگ ایرانی به نمایش گذاشت.

گروه مهندسین جرس سازه آماده طراحی، اجرا و بازسازی ساختمان های فرهنگی متناسب با فرهنگ اصیل ایرانی می باشد.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :