اجرای پروژه های معماری و ساختمانی

در بسیاری از پروژه های ساختمانی طرح نهایی پس از تائید کارفرما در ادامه روند کاری جهت اجرا به بخش اجرایی واگذار می گردد. به طور نمونه در یک پروژه بازسازی منزل و یا تعمیرات آپارتمان نیروهای اجرایی که اساساً متخصصین و کاربلد در زمینه مربوطه می باشند، با بهره گیری از توانمندی و تجربه اقدام به تهیه و تجهیز مصالح کارگاه و تأمین نیروهای انسانی مورد نظر کرده و پس از آن اقدام به اجرای طرح می نمایند. وظیفه نیروهای انسانی مشغول در پروژه ها انجام امورات محوله با بالاترین کیفیت و دقت می باشد. همچنین نسبت به اجرای کار طبق طرح ارائه شده متعهد می باشند.

البته در تمامی مراحل کاری نیروهای انسانی، زیر نظر ناظرین اجرایی کنترل می شوند و با همکاری یکدیگر در تلاشند تا پروژه به هر میزان مالی و کاری به نحو احسن اجرا شود. استفاده بهینه از مصالح و دقت در مصرف آن از نکات حرفه ای این افراد می باشد. در پروژه های تغییر دکوراسیون بعضاً تلاش می گردد از مصالح موجود که سلامتشان مورد تائید می باشد، استفاده کرد تا بتوانیم نخاله کمتری تولید کرده و از این منظر نگرانی زیست محیطی که دغدغه کنونی جامعه ما می باشد،در نظر گرفته می شود.

تمامی تلاش مجموعه، بهره مندی از تمامی جوانب علمی و تجربی می باشد و روش های اجرایی مدرن امروزه بسیار متفاوت نسبت به روش های سنتی می باشد چرا که در نظر گرفتن تمامی مسائل داخلی و خارجی هر پروژه صرفاً در روش های اجرایی امروزی صورت می گیرد.

یک شرکت دکوراسیون داخلی می تواند علاوه بر ارائه طرح های نو و مدرن با سلایق فرهنگی و سنتی هر جامعه، با بهره گیری از توان علمی و تجربیی متخصصین مربوطه اقداماتی در زمینه زیست محیطی و اتلاف انرژی انجام دهد. این امر مهم از نکاتی قابل توجه در نیروهای اجرایی شرکت ما می باشد.

مجریان پروژه ها می بایست دارای توانمندی اجرای کار طبق برنامه زمانبندی را دارا باشند، چرا که جدول زمانبندی می تواند سرعت را در کنار حفظ کیفیت قرار دهد و در این صورت با اتمام پروژه هر دو طرف قرارداد رضایت کافی خواهند داشت. امروزه شاهد آن هستیم که اغلب شرکت های ساختمانی موفق تلاش می کنند تا سطح طراحی و اجرایی پروژه هایشان برابر باشند.

مجموعه جرس سازه دارای تجهیزات و نیروهای انسانی کاربلد در زمینه های مختلف، قابلیت اجرای کلیه پروژه های تحت امر را دارد. از نکات برجسته گروه مهندسین جرس سازه بهره گیری از توانمندی و تجربه نیروهای انسانی موجود کنار یکدیگر درپروژه های متعدد می باشد که بسیاری نیز به سر انجام رسیده است. پیگیری عملیات اجرایی براساس برنامه زمانبندی توافق شده از دیگر نکات برجسته بخش اجرایی این گروه می باشد.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :